7,228,260 unikalne wizyty
Nawigacja
Odnośniki
podmiotowa strona BIP

Strona główna epuap

Nie wypalaj traw

Nie dla czadu

Powódź - ulotka

112

Fundusze pomocowe

Bezpieczne środowisko, Bezpieczny dom, Bezpieczny człowiek

www.termo.kujawy.psp.gov.pl

NFOS

http://www.wfosigw.torun.pl
WFOŚiGW w Toruniu

Ogłoszenie o naborze do służby Żnin 01.2008
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żninie, ogłasza nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

 1. Kandydat do służby w PSP musi spełniać wymagania określone w art.28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej ( Dz.U.2006 r. Nr 96 poz.667 ze zmianami ):

  • posiadać obywatelstwo polskie,
  • korzystać z pełni praw publicznych,
  • nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w PSP.

 2. Kandydat musi posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (art.34 ust.4 w/w ustawy).
 3. Przy postępowaniu kwalifikacyjnym zostanie zastosowany następujący system gratyfikujący posiadane przez kandydatów uprawnienia:

  • prawo jazdy kat. B - 2 pkt.
  • prawo jazdy kat. C - 4 pkt.
  • uprawnienia ratownika medycznego - 5 pkt.
  • inne przydatne w służbie uprawnienia - 0-5 pkt.
  • uprawnienia płetwonurka - 3 pkt.
  • udokumentowane członkostwo w OSP powyżej 3 lat - 3 pkt.
  • udokumentowany udział w zawodach pożarniczych OSP -3 pkt.
  • udokumentowane szkolenia dla członków OSP - 3 pkt.
  • wykształcenie średnie techniczne -3 pkt.
  • wykształcenie zdany egzamin maturalny - 4 pkt.
  • wykształcenie wyższe techniczne o kierunku przydatnym w PSP - 5 pkt.
  • rozmowa kwalifikacyjna -0-7 pkt.

 4. Kandydaci do służby poddani zostaną testowi sprawności fizycznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. Nr 261 poz 2191 z 2005 r.). Test poprzedzony zostanie próbą wydolnościową – „próba harwardzka”.
 5. Wymagane dokumenty:

  • CV,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • książeczka wojskowa,
  • dokumenty potwierdzające uprawnienia wymienione w pkt.3
  • zaświadczenie lekarskie dopuszczające do testu sprawnościowego, wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą jego przeprowadzenia.

 6. Terminarz naboru:

  • Składanie dokumentów – do 31.01.2008 r.
  • Spotkanie informacyjne – 06.02.2008 r. godz. 8.30 (KP PSP Żnin ul.Spokojna 24)
  • Test wydolnościowy (strój sportowy) - 06.02.2007 r. godz. 9.00 (KP PSP Żnin ul.Spokojna 24)
  • Test sprawnościowy (strój sportowy) -07.02.2007 r. godz.9.00 (sala gimnastyczna Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie ul.Mickiewicza 32)
  • Rozmowa kwalifikacyjna - 08.02.2007 r. godz. 9.00 (KP PSP Żnin ul.Spokojna 24)

Informacje o zdarzeniach
Kanał informacyjnyInstrukcja obsługi RSS

Rzecznicy prasowi

Na skróty
Rekrutacja do PSP
Przetargi
Informacja o składnikach majątku
Poprawa efektywności energetycznej
Wykaz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż.
Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa
Sport
Sport pożarniczy
Wyniki
Rekordy
Regulaminy
Plażowa piłka siatkowa
IV Grand Prix PPS
III Grand Prix PPS
II Grand Prix PPS
Konkursy
OTWP
Zawody TFA
TFA
Poczta
Poczta Kujawy
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Przetłumacz stronę