7,223,630 unikalne wizyty
Nawigacja
Odnośniki
podmiotowa strona BIP

Strona główna epuap

Nie wypalaj traw

Nie dla czadu

Powódź - ulotka

112

Fundusze pomocowe

Bezpieczne środowisko, Bezpieczny dom, Bezpieczny człowiek

www.termo.kujawy.psp.gov.pl

NFOS

http://www.wfosigw.torun.pl
WFOŚiGW w Toruniu

Ogłoszenie o naborze do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Rypinie
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie, 87-500 Rypin, ul. Mławska 48 ogłasza nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko ratownik - kierowca.
Kandydaci do służby w Państwowej Straży Pożarnej - spełniać muszą, stosownie do postanowień art. 28 i art. 34 ust.4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 ze zmianami) - następujące kryteria podstawowe :

 1. posiadać obywatelstwo polskie,
 2. być nie karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 3. korzystać z pełni praw publicznych,
 4. posiadać wykształcenie co najmniej średnie,
 5. odznaczać się bardzo dobrym stanem zdrowia, tj. zdolnością fizyczną i psychiczną, konieczną do pełnienia tej służby, potwierdzoną orzeczeniem Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSWiA,
 6. posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (kat. Zdrowia A).
 7. posiadać prawo jazdy kategorii "C",
 8. wiek do 30 lat,
 9. zamieszkanie na terenie powiatu rypińskiego.

Wymagane dokumenty:

 • podanie i curriculum vitae,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa
  popełnione umyślnie (wzór oświadczenia do odbioru w sekretariacie KP PSP Rypin),
 • dowód osobisty,
 • książeczka wojskowa,
 • prawo jazdy,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie uzyskane od lekarza (rodzinnego bądź internisty),
  zezwalające na podjęcie prób sprawności fizycznej,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia do odbioru w sekretariacie KP PSP Rypin),
 • oświadczenie o nie wnoszeniu roszczeń do Komendanta Powiatowego PSP w Rypinie o wypłatę odszkodowania z tytułu wypadku podczas testu sprawności fizycznej  Wymagane dokumenty należy składać osobiście w tut. Komendzie, pokój Nr 13 - kadry, w terminie do dnia 10 lipca 2007 r. włącznie (liczy się data wpływu). Osoby, które złożyły podania o przyjęcie do służby w o kresie do dnia 26 lipca 2007 r. powinny potwierdzić dalszą chęć ubiegania się
  o przyjęcie do służby i uzupełnić złożoną dokumentację w wyżej wymienionym terminie.

  Dokumenty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

  Pobierz - warunki przyjęcia do służby w KP PSP w Rypinie
 • Informacje o zdarzeniach
  Kanał informacyjny  Instrukcja obsługi RSS

  Rzecznicy prasowi

  Na skróty
  Rekrutacja do PSP
  Przetargi
  Informacja o składnikach majątku
  Poprawa efektywności energetycznej
  Wykaz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż.
  Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa
  Sport
  Sport pożarniczy
  Wyniki
  Rekordy
  Regulaminy
  Plażowa piłka siatkowa
  IV Grand Prix PPS
  III Grand Prix PPS
  II Grand Prix PPS
  Konkursy
  OTWP
  Zawody TFA
  TFA
  Poczta
  Poczta Kujawy
  Logowanie
  Nazwa użytkownika

  Hasło  Nie możesz się zalogować?
  Poproś o nowe hasło
  Przetłumacz stronę